Costa Mesa Games demo and dance 2012
 
Costa Mesa 2012 Costa Mesa 2012 Costa Mesa 2012 Costa Mesa 2012
Costa Mesa 2012 Costa Mesa 2012 Costa Mesa 2012 Costa Mesa 2012
  Costa Mesa 2012 Costa Mesa 2012
 
Click imageto enlarge; click again to return
 
Photos thanks to Audrey Prest and Yukari Hirayama