Costa Mesa Games demo and dance 2011
 
Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011
Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011
Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011
Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011 Costa Mesa 2011
 
Click imageto enlarge; click again to return
 
Photos thanks to Audrey Prest and Yukari Hirayama